Εκδηλώσεις / Νέα

"BE IN" CAREER DAY

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει εργαστήρια (workshops) με αντικείμενο την αποκάλυψη τάσεων κα

Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί Ημέρα Καριέρας, για φοιτητές/τριες και απόφοιτους όλων των Σχολών, Τμημάτων και κύκλων σπουδών.

Η Ημέρα Καριέρας θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου “Επιχειρηματικό Οικοσύστημα ως Ολοκληρωμένο Σύστημα, Βusiness eco-system as an integrated system” με ακρωνύμιο “Be In”, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg “Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020”. Η Hμέρα Καριέρας έχει ως στόχο την αντιστοίχιση επιχειρήσεων με υποψήφιο ανθρώπινο δυναμικό. Οι υποψήφιοι θα έρθουν σε επαφή με περισσότερες από μία επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της Ημέρας Καριέρας και όλοι οι συμμετέχοντες  – επιχειρήσεις και πιθανοί υποψήφιοι – θα γνωρίζουν εκ των προτέρων τις προδιαγραφές των θέσεων εργασίας, όπως ειδικότητες ή επιθυμητές σπουδές κ.λπ.

Η Ημέρα Καριέρας θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στους συνεδριακούς χώρους του ξενοδοχείου “Mediterranean Palace” (Σαλαμίνος 3 & Καρατάσου, Θεσσαλονίκη, έναντι Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης). Θα συμμετάσχουν 15 επιχειρήσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς, με στόχο να καλυφθούν τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες των συμμετεχόντων/ουσών.

Η Ημέρα Καριέρας θα προσφέρει την ευκαιρία για συνομιλίες και συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο. Επιπλέον, θα υπάρξει μια θεματική ενότητα με παράλληλες παρουσιάσεις – εισηγήσεις, για την παρουσίαση των χαρακτηριστικών της τοπικής αγοράς εργασίας, την ανάλυση των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ίδρυση και λειτουργία νεοφυών επιχειρήσεων αλλά και την ενδυνάμωση των ικανοτήτων των νέων υποψηφίων εργαζομένων σε σχέση με την αναζήτηση εργασίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 09:00πμ – 14:30μμ

Για την καλύτερη οργάνωση της δράσης, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή σας:

Επιχειρήσεις: https://bein-careerhub.gr/businesses-participation-form/

Υποψήφιοι για εργασία: https://bein-careerhub.gr/graduates-participation-form/

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:
[ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές – παρακαλούμε να συμβουλεύεστε τη σελίδα της εκδήλωσης  (https://bein-careerhub.gr/ ) για την τελευταία έκδοση του Προγράμματος]

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο “Be In” μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου: https://www.project-bein.eu/

Πρόσκληση

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει εργαστήρια (workshops) με αντικείμενο την αποκάλυψη τάσεων και την αξιολόγηση μελλοντικών αναγκών νέων επιστημόνων και επιχειρηματιών νεοφυών επιχειρήσεων σχετικά με την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα.

Τα εργαστήρια διοργανώνονται στο πλαίσιο του έργου “Επιχειρηματικό Οικοσύστημα ως Ολοκληρωμένο Σύστημα, Βusiness eco-system as an integrated system” με ακρωνύμιο “Be In”, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα- Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020”.

Στα εργαστήρια θα διερευνηθούν, μέσω διαλογικής συζήτησης, οι ανάγκες νέων επιστημόνων, τελειόφοιτων/αποφοίτων Πανεπιστημίου και νέων επιχειρηματιών νεοφυών επιχειρήσεων σε σχέση με την επάρκεια ή τις ελλείψεις τυπικών προσόντων και δεξιοτήτων αλλά και γνώσεων σε θέματα που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία (ίδρυση/χρηματοδότηση και οργάνωση/λειτουργία νεοφυών επιχειρήσεων και startups). Με βάση τα αποτελέσματα της διερεύνησης αυτής, θα ακολουθήσουν συνοπτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια στα θέματα που θα αναδειχθούν.

Στους συμμετέχοντες (νέοι επιστήμονες, απόφοιτοι και τελειόφοιτοι, επιχειρηματίες νεοφυών επιχειρήσεων) θα διατεθεί εκπαιδευτικό υλικό στις θεματικές ενότητες των σεμιναρίων και θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του «Ανατολικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης» (Κύμης 14, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη https://maps.app.goo.gl/g8rQNTJPaskrmT7G9), την Τρίτη 5/12/2023 και την Τετάρτη 6/12/2023, από τις 9 πμ μέχρι τις 8 μμ. (δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στην συνημμένη ατζέντα των εργαστηρίων).

Για την καλύτερη οργάνωση των εργαστηρίων, παρακαλούμε συμπληρώστε την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή σας στα εργαστήρια, στον παρακάτω σύνδεσμο (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας):

https://forms.gle/XUeziRg9zNkLU1Dt5

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BeIn μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου: https://www.project-bein.eu/

Agenda