PROJECT BE IN

Создадете можности за вработување за образовани дипломци преку искористување на компаративните предности на прекуграничната област, по можност со употреба на иновативни алатки и практики